Банкови сметки

Банка ДСК
BG28STSA93000019079292
Обединена българска банка
BG80UBBS80021020457830
Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка)
BG08BPBI79401067166201
Първа инвестиционна банка
BG21FINV91501014742938
Уникредит Булбанк
BG84UNCR70001519967412
  • За получател на сумата напиши НетKредит.
  • Изпрати ни дължимата сума.
  • Банковият превод трябва да е от твое име.
  • Един ден преди падежа на кредита или вноската по него ще получиш SMS.
НетКредит - банкови сметки
Свали мобилното
приложение