Банкови сметки

Банка ДСК
BG28STSA93000019079292
 
Обединена българска банка
BG80UBBS80021020457830
 
Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка)
BG08BPBI79401067166201
 
Първа инвестиционна банка
BG21FINV91501014742938
 
Райфайзенбанк
BG87RZBB91551000636150
 
Уникредит Булбанк
BG84UNCR70001519967412
 
Централна кооперативна банка
BG43CECB979010C3278000
 
  • За получател на сумата напиши НетKредит.
  • Изпрати ни дължимата сума.
  • Банковият превод трябва да е от твое име.
  • Един ден преди падежа на кредита или вноската по него ще получиш SMS.
НетКредит - банкови сметки
Свали мобилното
приложение